Hồng Chiêu Nguyện by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hồng Chiêu Nguyện ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Hồng Chiêu Nguyện using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hồng Chiêu Nguyện chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hồng Chiêu Nguyện by Ukulele Chords


Ver 1
Đôi tay kiêu sa họa ra
Binh đao vung lên uốn lượng thành hoa
Xây nên công đức là
Cầu nối cho trăm họ thiên hạ
Xuân thu ngang qua trên mảng khăn trắng
Ta thêu cho chàng
Mi mục cương liệt từng nét sơn hà.
 
Nước mắt trôi oanh liệt,
điểm làn tóc phai thiên thu anh kiệt
Nhân sinh như họa quay đầu nhìn
giáp phi phong thuận thiếu niên
Khó tránh qua sai lầm, ngoảnh lại đã xa xăm sơn hải
Thoáng cái chóp mắt cùng vừa lúc ai bước dài
 
x2
 
(Nàng vẫn nhớ), dẫu biết cố nhân quên rồi
Dĩ vãng quấn theo mây trời
Khắc lên dung mạo năm ấy
Để mộng này hòa vào trang giấy
(Nhấc bút), cố viết mấy chữ đôi hàng
Áo Hán biến ra tro tàn
Bến cũ khóc người xa xứ
Hận kẻ bạc mệnh lệ rơi mãi
 
Rap
 
Tần xứ ngoái đầu nhớ xuân phong
Minh Phi dưới hồ nguyệt dõi bóng
Tuyết lạnh phủ Phương Nam. Áo nàng,
vấy máu đường, đao càng linh hoạt
Khứ nhân Đông quân tóc đã bạc
Cân vàng thiếu tranh kia ai thấu
Sắc ngọc phai dấu thêm thương đau,
liễu vương hoa tuyết điểm kinh hồng
 
Ver 2
Sống thiếu đi cân vàng để người vẽ tranh di nhân không trọn
Thê lương trăm dặm chung rượu
tràn sóng sánh tương tư ngập thúy mi
Cát vấy lên cương thường, chỉ cầu chốn Kinh Môn tương phùng
Tiếng khóc đã dứt người lại tiếc cho Ái Phi à?
 
(Ngọc vỡ nát), nét vẽ lúc trước đâu còn
Thiên thu tiễn đưa cô hồn
Khúc điêu linh vì ai tấu
Nhạn lạc ải trời Phương Bắc
(Nàng cố giấu), nước mắt vẫn ướt hai hàng
Sương rơi núi sông điêu tàn
Ngẫm nổi thế sự như nước
Họa hình hài hồng đài 3 thước
(Đổi kí ước), ngỡ đã đánh mất ra thành
Trăm năm gấm hoa thanh bình
Hán thất tránh nạn binh biến
Đoạn hồng trần một mảnh sinh kiếp
(Huyệt mới đắp), xã tắc khúc hát Chiêu Nguyện
Than thân thế sao vô tình
Thoáng chốc bóng người tan biến
Chỉ còn lại hoài niệm năm ấy

To play the most songs, including Hồng Chiêu Nguyện by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *