Hoa thơm dâng Bác by Hải Hà Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hoa thơm dâng Bác ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Hoa thơm dâng Bác using ukulele or guitar.
This song by Hải Hà can also be played by that instruments.
=

Hoa thơm dâng Bác chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hoa thơm dâng Bác by Hải Hà Ukulele Chords


1. Những cháu ngoan Bác Hồ khăn hồng bay rực rỡ
Như những bông hoa tươi hoa đẹp trăm miền
Cùng về đây khoe sắc thắm
Cùng về đây ngát hương thơm. Bông hoa nghìn việc tốt
Bông hoa học hành chăm, bông hoa chi đội mạnh
Để xứng đáng mang tên, cháu ngoan Bác Hồ
Là những bông hoa tươi, kính dâng Bác Hồ

2. Những chiếc khăn thấm hồng mang niềm tin rực cháy
Như nhắc em ghi sâu năm điều Bác dạy
Vì ngày mai luôn phấn đấu
Vì ngày mai hãy vươn lên, thi đua nghìn việc tốt
Thi đua học hành chăm, thi đua xây dựng Đội
Để xứng đáng mang tên, cháu ngoan Bác Hồ
Là những bông hoa tươi, kính dâng Bác Hồ

To play the most songs, including Hoa thơm dâng Bác by Hải Hà by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *