Hòa bình ơi Việt Nam ơi by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hòa bình ơi Việt Nam ơi ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Hòa bình ơi Việt Nam ơi using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Hòa bình ơi Việt Nam ơi chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hòa bình ơi Việt Nam ơi by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


Mai đây hoà bình ta về ngắm lại dòng sông xưa
Ðồng hoang xơ xác hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín
Trên sông người về con đò chở đầy vầng trăng quê
khoan cô lái du dương đón đưa người đi về chung đường

Hoà bình ơi, hoà bình ơi, hoà bình ơi, hoà bình ơi
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam bắc ơi quê hương, tình người Việt Nam ơi, Việt Nam ơi

Mai đây hoà bình khung trời quê mình rộng bao la
Ðàn chim tung cánh bay xa bắc nam rồi không còn ngăn cách
Hôm qua Sài Gòn bây giờ có mặt tại Kontum
Chiều nay khăn gói ra Trung sớm mai này đã về Hải Phòng

Mai đây hoà bình con tàu chở đoàn người di cư
Về thăm đất Bắc thân yêu đã xa lìa cả thời niên thiếu
Ta mê từng mùa trưa hè cánh phượng hồng lung lay
Chờ thu ngắm lá thu bay rước xuân về vui hội xuân đầy

To play the most songs, including Hòa bình ơi Việt Nam ơi by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *