Hè muộn by Trần Minh Phi Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hè muộn ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Hè muộn using ukulele or guitar.
This song by Trần Minh Phi can also be played by that instruments.
=

Hè muộn chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hè muộn by Trần Minh Phi Ukulele Chords


1. Hè muộn về trong nắng đong đưa
Hàng phượng buồn rũ cánh lưa thưa
Nhớ chiều nào ai đến trong nắng mưa
Che chiếc dù làm duyên cuối đường
Nhìn mưa bay ngoài nắng bên thềm hoa vàng.

2. Hè của thời dĩ vãng xa xưa
Cùng về nhà sau lối sân trưa
Có chiều nào rũ áo trong nắng mưa
Nhung nhớ hoài ngày xưa đến trường
Cùng nhìn nhau gửi ước mơ về ngàn phương.

ĐK:
Ước mơ xanh trời mây
Ðã qua bên miền xa
Về quán xưa nghe lại
Một bài ca nắng mưa.

Áo mưa che chung trời mưa
Tóc xanh thơm đường trưa
đó nay xưa muộn
Một mình che nắng mưa buồn.

To play the most songs, including Hè muộn by Trần Minh Phi by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *