Giọt nắng hồng by Ngô Thụy Miên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Giọt nắng hồng ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Giọt nắng hồng using ukulele or guitar.
This song by Ngô Thụy Miên can also be played by that instruments.
=

Giọt nắng hồng chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giọt nắng hồng by Ngô Thụy Miên Ukulele Chords


1. Giọt nắng đi hoang vào mắt em buồn
Dìu chân em bước vào nắng cô đơn
Nắng ướt mi em ươm tay thơm nồng
Trôi trôi nhẹ trên đôi môi
Thương màu mắt em chơi vơi.

2. Chiều nắng công viên sỏi đá thêm sầu
Gọi màu nắng úa vời bước em qua
Nắng tắm yêu đương cho em hôm nào
Rồi chiều nhẹ bay lên cao
Màu nắng thương màu mắt em

ĐK:
Một chiều có nắng sang đây ru em mơ mộng
Đếm nắng cho tay qua trời
Nguyện tình yêu tươi màu mắt
Một chiều công viên nắng khóc trên đôi tay ngà
Đón giấc mưa rơi âm thầm
nắng chết trên mi.

3. Và nắng hôm nay về với mây hồng
Về thăm cô bé thường ước hay
Ghế đá năm xưa thôi nghe giận hờn
Chuyện mình đừng quên nghe anh
Gọi nắng cho vừa mắt nai.

To play the most songs, including Giọt nắng hồng by Ngô Thụy Miên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *