Gió về miền xuôi by Anh Việt Thu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Gió về miền xuôi ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Gió về miền xuôi using ukulele or guitar.
This song by Anh Việt Thu can also be played by that instruments.
=

Gió về miền xuôi chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gió về miền xuôi by Anh Việt Thu Ukulele Chords


1.Gió về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo cuối đường
Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh
Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

2. Gió! gió về là về miền xuôi
Anh đưa em nước lớn nước ròng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi
Đón đưa đưa ngược xuôi

3. Em ơi em ơi! đường về quê xa mấy bước
Đường về quê xa mấy nẽo mà sao người nỡ bỏ quên đường
Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa

To play the this songs, including Gió về miền xuôi by Anh Việt Thu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *