Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Giải phóng Miền Nam ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Giải phóng Miền Nam using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Minh Siêng can also be played by that instruments.
=

Giải phóng Miền Nam chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng Ukulele Chords


Intro: ------

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời
Đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù
Vai sát vai chung một bóng cờ

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng
Cầm gươm, ôm súng, xông tới
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời

To play the this songs, including Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *