Đuôi chào mào by Minh Ca Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đuôi chào mào ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Đuôi chào mào using ukulele or guitar.
This song by Minh Ca can also be played by that instruments.
=

Đuôi chào mào chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đuôi chào mào by Minh Ca Ukulele Chords


1. Lúc nhỏ, bên thành phố rợp lá cây
đôi lần tôi nghe mẹ tôi hát:
“Mỗi khi qua cầu biên giới, thấy hoa mộc miên nở”
Còn nghe trên đài phát thanh:
“Nhớ cánh hoa pơ-lang đẹp nhất rừng Tây Nguyên”

2. Lúc nhỏ, bên thành phố đầy tiếng ve
Tôi đi học trong ngôi làng
Nhớ cái sân kho, có cây hoa gạo
Hoa đỏ giữa trời rực rỡ một phương
Nhớ đài hoa chấm muối, nhớ cái đuôi chào mào

3. Lúc nhỏ, bên thành phố nhiều lá rơi
Tôi chầu rìa bố tôi đọc sách :
Các-Mác Ăng-ghen, tôi đã biết là hai vợ chồng
Ông Bụt, ông Phật, rõ ràng hai ông:
Một ông tóc râu, ông kia trọc đầu

4. Trận lụt chưa từng diễn ra
Chiếc thuyền Nô-ê thực ra làm gì
Vượn rụng hết lông, bèn đứng lên làm người.
Biết đâu về già tôi lại nhận ra:
Các-Mác Ăngghen thực ra là bốn người riêng biệt

To play the most songs, including Đuôi chào mào by Minh Ca by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *