Đừng Ai Bỏ Cuộc by Bửu Ấn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đừng Ai Bỏ Cuộc ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Đừng Ai Bỏ Cuộc using ukulele or guitar.
This song by Bửu Ấn can also be played by that instruments.
=

Đừng Ai Bỏ Cuộc chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng Ai Bỏ Cuộc by Bửu Ấn Ukulele Chords


1. Đừng ai bỏ cuộc (Đừng ai bỏ cuộc)
Chuyến tàu ta đến (Nhất quyết phải đến)
Hẹn nhau sẽ gặp (Hẹn nhau sẽ gặp)
Cùng bước chung đường , dù ta muôn phương .
 
ĐK :
Hẹn nhau anh em bên nhau
Đồng tâm xoay chung quanh tâm
Dù cách đường ngăn núi lìa sông
Cùng ca khi qua phong ba
Cùng chung toa xe gian truân
Thân ái là mối dây tương phùng .
 
2. Đừng ai nửa chừng (Rời toa xuống đường)
Mất đà đi tới (Chới với… chới với…)
Bên nhau thắm tình (Ai ngăn nổi mình)
Tình thắm Gia đình , tặng bạn cành hoa xinh xinh .

To play the this songs, including Đừng Ai Bỏ Cuộc by Bửu Ấn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *