Đồng tiền Vạn Lịch by Quy Sắc Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đồng tiền Vạn Lịch ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Đồng tiền Vạn Lịch using ukulele or guitar.
This song by Quy Sắc can also be played by that instruments.
=

Đồng tiền Vạn Lịch chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đồng tiền Vạn Lịch by Quy Sắc Ukulele Chords


1. Có câu chuyện xưa mãi không quên
Đó là Vạn Lịch cùng Mai Thy
Sống bên nhau gác tía lầu son
trăm thuyền buôn đến mọi miền
Sang giàu nhờ tài buôn bán đắt
Chàng đi xa để vợ ở lại quê nhà

Rồi một hôm có ngư dân lạnh giá
Đến xin miếng trầu cau
Qua cơn lạnh run từ nơi đánh dở
Nàng đem cho người cả khơi trầu với têm
Thương người run rẩy đánh giậm giữa nước trời bao la

Nhưng rồi chồng về nổi cơn ghen
Mắng nàng từng lời oan trái đó
Xua đuổi nàng ra đi một mình lang thang
tình gặp lại cố nhân xưa
Đánh giậm gầy duyên đôi lứa
Sắc son sống vui nơi túp lều

2. Ai ngờ Vạn Lịch bỗng tay không
Đắm thuyền đổ vàng nơi sông sâu
Ai ngờ rằng bể giông nay thành nương dâu
Số vàng Vạn Lịch đắm thuyền lại
Rơi vào vợ chồng nghèo khó
Từ nay sang giàu nhà cao cửa rộng

Rồi một hôm Vua phong cho Tuần Ty
Thu gom những thuyền qua sông
Ai ngờ người xưa gặp lại cố nhân
Nàng nhạo báng biết rằng
anh buôn gần bán xa
Ơ mà sao tránh ơ mà sao tránh cửa Tuần em đây

Thế rồi Vạn Lịch bỗng dâng cao
Quyết đem tiền tài cho Mai Thy
Quyết quyên sinh để mong Mai Thị tỉnh ra
Tính tang tình tang tính tang tang
Tiếc cho ngày xưa anh gắn bó
Với nàng với nàng bấy lâu

To play the this songs, including Đồng tiền Vạn Lịch by Quy Sắc by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *