Đời có gì đâu by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đời có gì đâu ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Đời có gì đâu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đời có gì đâu chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đời có gì đâu by Ukulele Chords


Đời có gì đâu mà hờn tủi
Đời có gì đâu mà đáng cười
Đời có gì đâu mà tiếc nuối
Đời có gì đâu mà chúng mình yêu nhau
 
Đời có gì đâu mà đáng khóc
Đời có gì đâu mà đáng buồn
Đời có gì đâu mà ước muốn
Đời có gì đâu mà chúng mình hại nhau
 
Thôi biết làm gì, biết làm gì bây giờ
Ngoài miếng ăn nuôi nhục từng ngày
Những giấc ngũ không say
Những giấc ngũ không yên
Những giấc ngũ đưa tôi về đâu
 
Đời có gì đâu mà cố sống
Thượng đế của tôi hãy trả lời
Thượng đế của tôi hãy chứng kiến
Cuộc sống của tôi sao tối mịt như đêm
 
Xin xóa tội hãy xóa bỏ hận thù
Ta xót xa đi vào thiên thu
Đời sống đó nhỏ nhen
Xin hãy ngừng bon chen
Xen các người cho tôi được nguôi quên

To play the this songs, including Đời có gì đâu by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *