Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) chords has Ballade rhythm and included in Darkly, Darkly, Venus Aversa (2010) album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) by Ukulele Chords


Phật ở trên kia cao  quá
Mãi mãi không độ tới  nàng
Vạn dặm tương tư vì  ai 
Tiếng mõ vang lên phũ  phàng
Chùa này không thấy bóng  nàng
Bồ đề chẳng muốn nở  hoa 
Dòng kinh còn lưu vạn  chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu 
 
Hồng trần hôm nay xa  quá
Ái ố không thể giãi  bày
Hỏi người ra đi vì  đâu
Chắc chắn không thể quay  đầu
Mộng này tan theo bóng  Phật
Trả lại người áo cà  sa
Vì sao độ ta không độ  nàng ‘?
 
Vì người hoa rơi hữu  ý
Khiến nước chảy càng vô  tình
Một thưở niên hoa hợp  tan
Tiếng mõ xưa rối  loạn 
Bồ đề không nghe tiếng  nàng
Hồng trần đã mấy độ  hoa
Mắt còn vương màu  máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu ? 
 
Lại một tay ta gõ  mõ
Phá nát cương thường biến  họa 
Vài độ xuân thu vừa  qua
Có lẽ không còn thấy  nàng
Hỏi Phật trong kiếp  này
Ngày ngày gõ mõ tụng  kinh
Vì sao độ ta không độ  nàng. 
 
 
——————————————-
Wo qian ji shi zhong xia
Bu duan de shi qian gua
Xiao seng hui tou le ma
Song jing sheng bian sha ya
Zhe si xia zai wu ta
Pu ti bu du ta
Ji juan jing shu nan liu
Zhe man yuan de ming hua
 
Ni li kai zhe ge jia
Ai hen dou wu chu sa
Hai neng hui tou le ma
Kan ni wei xiao lian jia
Zen neng tuo xia jia sha
Lai huan ni yi ge jia
Wei he du wo bu du ta.
 
Zhe feng er hai zai gua
Luan le shei de nian hua
Ta liu qi le chang fa
Shou qi mu yu ba
Pu ti xia zai wu ta
You du guo ji ge xia
Yan jing hai hong ma
Ta yi jing bu zai la
 
Chen zhong zai qiao ji xia
Bu du shi jian fan hua
Wo ye di tou xiao zhe
Zai bu jian ni zhang fa
Xiao wen fu zu a
Du qian bai wan ren jia
Wei he du wo bu du ta.
 
———————–
我前几世种下 不断的是牵
小僧回头了吗 诵经声变沙
这寺下再无她 菩提不渡
几卷经书难留 这满院的冥
 
你离开这个家 爱恨都无处
还能回头了吗 看你微笑脸
怎能脱下袈裟 来还你一个
为何渡我不渡
 
这风儿还在刮 乱了谁的年
她留起了长发 手起木鱼
菩提下再无她 又度过几个
眼睛还红吗 她已经不在
 
晨钟在敲几下 不渡世间繁
我也低头笑着 再不见你长
笑问佛祖啊 渡千百万人
为何渡我不渡

To play the this songs, including Độ Ta Không Độ Nàng (渡我不渡她) by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *