Đêm hội Raglai by Phan Quốc Anh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đêm hội Raglai ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Đêm hội Raglai using ukulele or guitar.
This song by Phan Quốc Anh can also be played by that instruments.
=

Đêm hội Raglai chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm hội Raglai by Phan Quốc Anh Ukulele Chords


1. Em đi, đi về miền Bác Ái quê anh
Xanh xanh núi Tà Nang trắng làn mây bay
Chim về vui ca tiếng suối Rớ róc rách

Đêm nay trong hội làng ta múa ta say
Ngất ngây tiếng mã la tiếng đàn Cha pi
Tiếng khèn du dương tiếng đàn đá âm vang

ĐK: Lo líu lo líu lo chim rừng về hát trong mê say
Trường làng khang trang đàn em bé tung tăng
Từng đàn chim xinh bay về đây hót vang
Núi Tà Nang đó nghiêng soi dòng suối em ca bài ca
Trong tiếng đàn đá Bác Ái

Rượu cần đã ngấm nào uống nữa đi anh
Rượu cần say say anh cùng em múa quay
Vui trọn đêm nay anh vui cùng em anh say cùng em
Vui quê hương mới

2. Năm xưa em luồn rừng tiếp tế nuôi quân
Anh lên núi Tà Năng bẩy đá cung tên
Đánh đồn ma ty tin vui Tà Lú chiến thắng

Năm nay ta lại về vui rẫy vui nương
Ta say tiếng kèn môi, tiếng đàn ka- nhi
Tiếng sara- khen, đêm hội mới Raglai

To play the most songs, including Đêm hội Raglai by Phan Quốc Anh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *