Đắn đo by Phương Uyên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đắn đo ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đắn đo using ukulele or guitar.
This song by Phương Uyên can also be played by that instruments.
=

Đắn đo chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đắn đo by Phương Uyên Ukulele Chords


Ver 1:
Em đã yêu thật rồi dù qua bao mối tình
Em vẫn đau một mình?
Tôi ơi!
 
Muốn yêu thêm một lần, một lần này nữa thôi
Tình khao khát trong tim em
Tôi ơi!
 
Tôi ơi! Tuổi xuân đang trốn em đi vội vàng
Tình yêu đang đến trong tim muộn màng
 
Thời gian đã lỡ
Ngoài kia chuông đã reo vang từng hồi
Người yêu đang đến cho tim bồi hồi
Sao em đắn đo ….?
 
Ver 2:
Hard, it seems to me
The world never be give me once more chance
For my love
 
My love it’s not a dream
My heart it’s getting cold
Tomorrow never knows
I know
 
Bridge:
Mây sẽ không bao giờ ngừng trôi
Chim sẽ không bao giờ ngừng bay
Mà em cứ mãi yêu trong ngây dại
biết gió giông đang chờ
còn trong em một niềm tin
Rằng còn đâu đây một tình yêu
Cho em….
 
Lên tone C >> C#
Tôi ơi! Tuổi xuân đang trốn em đi vội vàng
Tình yêu đang đến trong tim muộn màng
 
Thời gian đã lỡ
Ngoài kia chuông đã reo vang từng hồi
Người yêu đang đến cho tim bồi hồi
Sao em đắn đo ….?

To play the most songs, including Đắn đo by Phương Uyên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *