Đã Đến Lúc by Soobin Hoàng Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đã Đến Lúc ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Đã Đến Lúc using ukulele or guitar.
This song by Soobin Hoàng Sơn can also be played by that instruments.
=

Đã Đến Lúc chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đã Đến Lúc by Soobin Hoàng Sơn Ukulele Chords


Đứng bên kia thật lâu, dù đau.
Đừng nói em đã nghĩ ra ra dần
Con đường ta dở dang biết lê đôi chân về đâu
Ohh!. Còn lại những bối dối.
Ohh! Còn những nỗi nhớ.
Chỉ biết oán trách bản thân
Dửng dưng tìm đến bao nhiêu nỗi buồn
Thu mình ngàn năm nữa biết đâu
Thì mình sẽ chia rời…
Because you know i
Là dấu đi biết bao vết thương sâu còn vương vấn trong đầu.
Because you know i
Dừng lại thôi vì đau đớn cũng nén hết…
 
Đã… đến… lúc anh phải nhận ra
Đằng sau lưng em là gì?
Chỉ còn thứ dối trá là vì’
Đã… đến… lúc anh phải nhận ra
Đằng sau anh chẳng còn gì
Dù chỉ một chút ánh sáng thần kỳ… Ố Ohh!
 
Chỉ một đêm nay thôi đừng để
giọt nước mắt kia rơi. ế..Ohhh!
Và chỉ một đêm nay thôi đừng để
giọt nước mắt kia rơi. ế..Ohhh!

 
Đứng bên kia nhìn thấy nhau,bước trên muôn ngàn nỗi đau
Có lẽ anh nhìn thấu tâm can, người dối gian anh từng ngày
Con đường ta dở dang, biết lê đôi chân về đâu
Còn lại những bối dối. Ohh!
Còn lại những nối nhớ.
Chỉ biết oán trách bản thân
dửng dưng tìm đến bao nhiêu nỗi buồn
Thu mình ngàn năm nữa biết đâu…
Thì mình sẽ chia rời…
Because you know i
Là dấu đi biết bao vết thương sâu còn vương vấn trong đầu.
Because you know i
Dừng lại thôi vì đau đớn cũng nén hết…
 
Đã… đến… lúc anh phải nhận ra
Đằng sau lưng em là gì?
Chỉ còn thứ dối trá là vì’
Đã… đến… lúc anh phải nhận ra
Đằng sau anh chẳng còn gì
Dù chỉ một chút ánh sáng thần kỳ… Ố Ohh!
 
Chỉ một đêm nay thôi đừng để
giọt nước mắt kia rơi. ế..Ohhh!
Và chỉ một đêm nay thôi đừng để
giọt nước mắt kia rơi. ế..Ohhh!

To play the this songs, including Đã Đến Lúc by Soobin Hoàng Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *