Cứu Chúa hạ sinh by Cao Hữu Trí Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cứu Chúa hạ sinh ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Cứu Chúa hạ sinh using ukulele or guitar.
This song by Cao Hữu Trí can also be played by that instruments.
=

Cứu Chúa hạ sinh chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cứu Chúa hạ sinh by Cao Hữu Trí Ukulele Chords


1. Làn gió vi vu ngoài đồng, lặng yên đêm trường thanh vắng
Bọn chăn đang giữ chiên mình, chẳng biết Cứu Chúa hạ sinh.
Ngài đến không như mọi người, lặng yên trong chuồng chiên tối.
Kìa muôn Thiên sứ đang cười, “Bình an cho người trần gian”.
 
Cả Trái đất hãy hát xướng ca, muôn dân mau hát lời chúc tôn.
Cất tiếng hát báo tin mừng ra, Chúa Cứu Thế đến đây cùng ta.
Ha-lê, Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê, Ha-lê-lu-gia!
 
2. Ngày tháng cứ lướt trôi dần, đợi trông Con Trời lâm thế.
Rồi đêm đông giá hiu quạnh, Giê-xu Cứu Chúa hạ sinh.
Bạn hỡi, hãy đến tôn thờ, dừng chân nơi tình Thiên Chúa.
Lặng nghe chuông thánh êm đềm, nhẹ ngân khúc nhạc bình an.
 
Cả Trái đất hãy hát xướng ca, muôn dân mau hát lời chúc tôn.
Cất tiếng hát báo tin mừng ra, Chúa Cứu Thế đến đây cùng ta.
Ha-lê, Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê, Ha-lê-lu-gia!

To play the this songs, including Cứu Chúa hạ sinh by Cao Hữu Trí by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *