Cưới em by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cưới em ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Cưới em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cưới em chords has Twist rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cưới em by Ukulele Chords


Từ khi tình bén duyên sâu bốn đêm liền lo nhức đầu
Nghề binh nghiệp sĩ gian lao số lương nghèo nhưng không giấu
Giàu có bằng ai đắng đo chuyện mình anh lo mãi
Làm sao mà treo mà cưới cưới em nhỏ quá em cười
Cưới em mời mấy trăm người nghĩ thôi mà muốn thở dài

Từ khi gặp gỡ nên quen biết anh nghèo đâu có tiền
duyên tiền kiếp cho nên thấy anh hiền em thương mến
Đẹp lứa vừa đôi, mối mai cậy người anh đi nói
Rồi ba ngày sau là cưới, cưới em đừng mướn xe
Cưới em một chuyến xe đò thế thôi bày chi cho to

Đôi lòng đã yêu, đã yêu mái tranh đơn sơ em không ngại thiếu
Vui buồn nhau, nhau với em ân tình đừng như thay áo nhé
Tình vắng là nhớ, tình xa ngày xa hứa luôn chung tình em đừng lo

Ngày mai ngày cưới vui không áo em đẹp như pháo hồng
Ngày mai ngày cưới vui không áo anh màu xanh hoa súng
Nghèo thế mà oai, máy bay chào mừng cô dâu mới
Lượn trên trời cao mở lối bốn xe lội nước theo sau
Tám xe đại bác đi đầu có ai bằng đôi ta đâu

To play the this songs, including Cưới em by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *