Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) by Smile Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) using ukulele or guitar.
This song by Smile can also be played by that instruments.
=

Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) by Smile Ukulele Chords


Đau buồn thay cáo con
Đến cồn cát cao mà ngồi
[A/C#]Trên cát kia im lặng, nhìn trăng sáng ngời.
Thì ra tâm trí chẳng mơ chi thưởng nguyệt.
Mà đang mong cô gái thích chăn cừu trở về.
 
Đau buồn thay cáo con
Đến cồn cát cao mà ngồi
[A/C#]Trên cát kia im lặng, chìm trong nắng màu.
Thì ra tâm trí chẳng mơ chi sưởi mình.
Mà đang mong cô gái ấy phi ngựa qua đường. [A/C#]
 
Nhìn trăng soi sáng nhưng lại
[A/C#]Thấy chú cáo nhìn thật thê lương.
Đợi khi cô gái chăn cừu về
Mang trái tim theo cùng
Ngồi yên sưởi nắng nhưng mà
Chú cáo hoảng loạn ai biết chăng.
Ngựa mang cô gái phi ngang qua
Chẳng biết đi chốn nào?
 
Chờ trông mãi…. Người đi [A/C#]xa….
Đợi cô gái chăn cừu chẳng quay về cố hương.
Chờ trông mãi…. Người đi xa….
Đợi cô gái cưỡi ngựa ngang qua đã không còn.
 
Vang bài ca cáo đợi
Đau buồn thay cáo con
ngồi trên cồn cát cao
[A/C#]Trên cát kia im lặng, nhìn trăng sáng ngời.
Chờ trông người thương…

To play the most songs, including Con Cáo Nhỏ (Đông Cung OST) by Smile by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *