Có một chốn quê nhà by Nguyễn Hoàng Đô Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Có một chốn quê nhà ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Có một chốn quê nhà using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng Đô can also be played by that instruments.
=

Có một chốn quê nhà chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có một chốn quê nhà by Nguyễn Hoàng Đô Ukulele Chords


1. Đường xưa đâu bước chân người qua
Mình tôi với cô đơn một bóng
Về đây ngắm mây trôi buồn nghe lá khô rơi
Ngậm ngùi lòng vương bao niềm nhớ.

2. Một hôm nghe tiếng chuông chùa ngân
Lời kinh tiễn đưa nhau lần cuối
Buồn theo khói mây bay lạnh đưa gió heo may
Về đây mây nước nghe buồn lây.

ĐK:
chốn quê nhà xưa
Thuyền xa bến không người đưa
Hàng cây nghiêng bóng
Nghe xao xác tiếng gà trưa

Nhớ ngõ qua nhà ai
Còn in dấu chân người đi
Một mùa hương cau trắng
Rơi ngập lối xưa ai về.

3. Về đây nghe xót xa lòng đau
Tìm nhau bóng chim bay mờ lối
Lời ca có âm vang chìm trong cõi riêng mang
Về đây yên giấc mơ trần gian.

Một mai như xác ve mùa thu
Ngủ yên để quên đi ngày tháng
Đời như thoáng giây thôi hợp tan bóng mây trôi
Tuổi thơ đã chết bên thềm hoang.

To play the this songs, including Có một chốn quê nhà by Nguyễn Hoàng Đô by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *