Có hay buồn thương đứt ruột by Thái Ngọc Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Có hay buồn thương đứt ruột ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Có hay buồn thương đứt ruột using ukulele or guitar.
This song by Thái Ngọc Sơn can also be played by that instruments.
=

Có hay buồn thương đứt ruột chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có hay buồn thương đứt ruột by Thái Ngọc Sơn Ukulele Chords


1. Nhớ thương ơi gọi ta nối nhịp u hoài
Nghe mênh mang mộng xưa rớt rơi bên đời
Vội tàn một cõi sầu vương mắt lệ nghìn đêm.

Thương nhớ ơi đời còn nhiều buâng khuâng
Mệt mỏi trong thân nợ
Ta nghe cõi phiền vọng về
Giấc mê phù du phủ ngập đường tim.

ĐK:
Gắng đợi chờ lòng thắt cơn đau
Ta nghe tím dạ vô cùng
hay buồn thương đứt ruột
Nhìn phận đời như một giấc mộng
Chìm sâu đáy mộ vực ngàn nỗi đau triền miên.

Rồi mai này điệu buồn oan khiên
Tím theo khoe sầu mịt
Ước thề tào khang.

2. Lối thu xưa từ đây vắng người chung đường
Nghe bơ vơ tình rơi khuất sâu đêm trường
Vội vàng buồn thỉu buồn thiu thắt lòng lệ đau.

Ta với ta đèn chong mờ hơi sương
Mòn mỏi trong mong đợi
Đêm đêm nát dạ môi sầu
Mải mê tìm nhau bến đời đâu.

To play the this songs, including Có hay buồn thương đứt ruột by Thái Ngọc Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *