Có em by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Có em ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Có em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Có em chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có em by Ukulele Chords


1.Có em như đấng thiên thần
Xuống miền tục luỵ ru ta quên sầu
Mênh mông mười ngón tay ngà
Khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui.

2. Tuổi xanh đi giữa vô cùng
Xót ta ngập tội em dang tay bồng
Hồn nhiên hương phấn mộng đầu
Ghé qua địa ngục bắt cầu ta lên.

ĐK:
em tuổi ngọc diệu kỳ
Hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh
Tình em thơ dại hiển linh
Đưa ta trở lại lối đi thuở nào.

Bay trên cỏ lá lao xao
Thấy đời ta lún em đào ta lên
Tình em thanh thoát sơn khê
Lay ta dứt khỏi chập chùng cơn mê.

3. Từ nay anh đã có nàng
Ơn trời đất khéo ái ân buộc ràng
nay anh hết lênh đênh
Cảm ơn yêu dấu xin đền chung thân.

To play the most songs, including Có em by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *