Chúng Ta Là Anh Em by Khánh Phong Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chúng Ta Là Anh Em ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Chúng Ta Là Anh Em using ukulele or guitar.
This song by Khánh Phong can also be played by that instruments.
=

Chúng Ta Là Anh Em chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chúng Ta Là Anh Em by Khánh Phong Ukulele Chords


Chặng đường đời nhiều những gió sương
Thời nguy khốn ta hay ai là anh em
Dù giờ này mỗi đứa mỗi nơi
Nhưng khi gần nhau ta sẽ lại cùng nhau
 
Kệ miệng đời nhiều lúc có khen chê
Anh em cùng nhau không màng gian nan
Người anh em đừng lo khó khăn
Vì còn tôi đứng bên
 
Bước vững vàng hỡi anh
Dang đôi tay mình lên
Bầu trời kia thật cao
Ta cùng vẫy vùng(Ta cũng vẫy vùng)
 
Anh và tôi luôn có nhau
Cùng mạnh bước bước đến ngày mai
Đường sơn gai dẫu có khó khăn
Mình cùng nhau bước qua
 
Dù cho anh và tôi
Chúng ta không cùng chung có một mẹ với cha
Nhưng cùng chung mái nhà bao buồn vui sẻ chia
 
Dù cho anh và tôi
Chúng ta đều có những cuộc sống rất khác biệt
Bao lợi danh chẳng màng
mong kiếp sau mình lại là anh em.

To play the most songs, including Chúng Ta Là Anh Em by Khánh Phong by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *