Chúa yêu con hơn cả mọi điều by Lê Anh Đông Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chúa yêu con hơn cả mọi điều ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Chúa yêu con hơn cả mọi điều using ukulele or guitar.
This song by Lê Anh Đông can also be played by that instruments.
=

Chúa yêu con hơn cả mọi điều chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chúa yêu con hơn cả mọi điều by Lê Anh Đông Ukulele Chords


Khi con đi qua hết những chặng đường với nhiều đau thương
Những giấc mơ dài tan thành mây khói
Con sẽ được gì sau những kiếm tìm
Trượt ngã sau bao hào quang như một giấc mộng.

Khi con quay lưng xa hết tội mình với lòng ăn năn
Những ước mơ đẹp Jesus chắp cánh
Con sẽ an bình trong Chúa vững lòng
Dẫu những phong ba bủa vây con sẽ bình an.

Tình yêu Chúa, người mang hết những ác uế con ở trên đồi
Và tội lỗi nhờ huyết Chúa đã …con được thứ tha
Tình Chúa quá lớn hơn cả núi đồi
Ngài đã cất hết gánh nặng cho con
Nhẹ nhàng con bước trong tình yêu Ngài
Điều cha cho con thật quá lớn.

Tình yêu Chúa, người lau ráo hết nước mắt con được vui mừng
Tình yêu Chúa, Ngài đem con da ô dơ trở về với Cha
Tình Chúa quá lớn không chi sánh bằng
Ngài đã phó hết trên đồi Gô Tha
Cho con hôm nay kinh nghiệm ơn cứu
Lớn hơn sâu hơn cả đại dương Chúa yêu con.

To play the most songs, including Chúa yêu con hơn cả mọi điều by Lê Anh Đông by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *