Chồng xa by Võ Thiện Thanh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chồng xa ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Chồng xa using ukulele or guitar.
This song by Võ Thiện Thanh can also be played by that instruments.
=

Chồng xa chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chồng xa by Võ Thiện Thanh Ukulele Chords


Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi giàn mướp ra hoa
ơi lấy khăn cho bậu thắm cơn buồn
Người ta đi về miết nơi xa
Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa
Cớ sao cớ sao em còn nhớ thương ai.

Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi trời nắng lên chưa
Nắng lên má lom khom giặt áo sau vườn
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Chạy ra coi từng luống rau thưa
đang má đang phơi dùm áo cho em.

Dậy ra coi lòng hết đau chưa
Kệ người ta đừng có hay
Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ
Dậy đi mua đồ nấu canh chua
Về cho ba mày bữa cơm trưa
Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu.

To play the most songs, including Chồng xa by Võ Thiện Thanh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *