Chợ Đời by Đường Hưng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chợ Đời ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Chợ Đời using ukulele or guitar.
This song by Đường Hưng can also be played by that instruments.
=

Chợ Đời chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chợ Đời by Đường Hưng Ukulele Chords


Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn.
Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay lưng đi làm ngơ.
Tình đời là thế.. thắng làm vua, thua làm bần.
Ai cần ai, ai quên ai giữa cái chợ đời.
 
Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba. Ta đâu sợ…
Chỉ sợ lòng người, còn đang trắng bỗng đổi đen.
Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình.
Tiền tài, Thân thế. Rồi cũng sẽ về đâu.
 
ĐK:
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây ta mới chôn được tình
Người ngay thắng ư mấy ai giữ được mình
Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói.
Chợ đời bán mua nhau mà thôi.
 
Lợi danh giống như mây trên cao ai cũng mong chạm vào…
Rồi khi tỉnh giấc đau.
Ngẫm sự đời mới thấu.
Tin không tin …biết tin vào ai.
 
Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn.
Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay lưng đi làm ngơ.
Tình đời là thế.. thắng làm vua, thua làm bần.
Ai cần ai, ai quên ai giữa cái chợ đời.
 
Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba. Ta đâu sợ…
Chỉ sợ lòng người, còn đang trắng bỗng đổi đen.
Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình.
Tiền tài, Thân thế. Rồi cũng sẽ về đâu.
 
ĐK:
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu nay. Ta mới chôn được tình
Người ngay thẳng ư. Mấy ai giữ được mình
Lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói.
Chợ đời bán mua nhau mà thôi
 
Lợi danh giống như mây trên cao. Ai cũng mong chạm vào…
Rồi khi tỉnh giấc đau.
Ngẫm sự đời mới thấu.
Không tin, …biết tin vào ai.
 
ĐK:
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu nay. Ta mới chôn được tình
Người ngay thẳng ư. Mấy ai giữ được mình
Hãy yêu thương nhau đi cho nhau niềm thiết sống
Chợ đời bán mua nhau làm chi
 
Lợi danh giống như mây trên cao. Ai cũng mong chạm vào…
Rồi khi tỉnh giấc đau.
Ngẫm sự đời mới thấu.
Tin Không tin, …đừng tin vào ai.
Đừng tin …không tin biết tin vào ai

To play the most songs, including Chợ Đời by Đường Hưng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *