Chiều lữ thứ by Phạm Hoàng Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chiều lữ thứ ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Chiều lữ thứ using ukulele or guitar.
This song by Phạm Hoàng Dũng can also be played by that instruments.
=

Chiều lữ thứ chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiều lữ thứ by Phạm Hoàng Dũng Ukulele Chords


1. Chiều về bên sông xưa
Giòng nước kia vẫn trôi lững lờ
Buồn một đời cô lữ
Về cố hương, cố hương mờ xa.

Ô hay không một bóng người
Thấy ta lẻ loi bơ
Chỉ còn ta và chiếc bóng dài
Ngất ngư chiều nay thở dài

2. Buồn về công viên xưa
Nhặt lá rơi cuốn theo chiều thu
Chiều về bên quán xưa
Tìm cố nhân cố nhân mờ xa

Ô hay không một bóng người
Thấy ta lẻ loi bơ
Chỉ còn ta và chiếc bóng dài
Ngất ngư chiều nay thở dài

ĐK:
Ôi thôi tim nhầu nát
Đời bơ vơ còn gì để
Thôi kiếp này đành lưu đày
Biền biệt cách xa

Đưa tay ta đưa lần cuối
Dẫu nước mắt rơi tan nát tơi bời
Thôi nhé tôi vẫn nhớ người
Dẫu rằng mình cách xa rồi.

To play the most songs, including Chiều lữ thứ by Phạm Hoàng Dũng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *