Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) by Mike Brant Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) using ukulele or guitar.
This song by Mike Brant can also be played by that instruments.
=

Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) by Mike Brant Ukulele Chords


Version 1: presented by Duy Quang & Billy Shane

Một thoáng đôi mắt long lanh sáng ngời
Em nhìn tôi, lệ hoen ướt mi người
Vừa mới nghe nói: xa nhau mất rồi
Ôi người yêu, lệ rơi ướt môi

Xin em yêu phải gắng tin tôi
Xin yêu em nghìn kiếp chớ phai
Cuộc tình nào mà không lỗi lầm?
Vài giọt lệ hàn gắn thương tâm

Chỉ thấy đôi mắt em hơi ngấn lệ
Tôi đột nhiên lòng đau đớn ê chề
Chỉ với đôi mắt rưng rưng não nề
Em nhìn tôi, lòng tôi tái

Vì người tình này quá tham lam
Nên em yêu phải khóc lê thê
Một nghìn lần tình như muốn quên
Một nghìn lần còn nhớ thương thêm

Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule ré- ponse
Quand je te dis qu’il vaudrait mieux
Ne plus se revoir nous deux

J’étais certain cette fois
Que tu me retien- drais
On se trompe quelques fois
Une larme a tout chan-

Rien qu’une larme dans tes yeux
Et soudain je réa- lise
Je réalise que de nous deux
C’est moi le plus malheu- reux

Par ma faute trop de fois
Mon amour tu as pleu-
J’ai voulu partir cent fois
Et cent fois je suis res-

3. Rien qu’une larme dans tes yeux,
Je comprends combien je t’aime
Je t’aime et je veux te le dire
Je veux te revoir sou- rire

Change key up 1 tone to —–

Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule ré- ponse,
Rien qu’une larme dans tes yeux
Je veux te revoir sou- rire

Rien qu’une larme dans tes yeux,
Je comprends combien je t’aime

—————-
Version 2 Julie Quang trình bày (trước 75)

Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule ré- ponse
Quand je te dis qu’il vaudrait mieux
Ne plus se revoir nous deux

J’étais certain cette fois
Que tu me retien- drais
On se trompe quelques fois
Une larme a tout chan-

Rien qu’une larme dans tes yeux
Et soudain je réa- lise
Je réalise que de nous deux
C’est moi le plus malheu- reux

Par ma faute trop de fois
Mon amour tu as pleu-
J’ai voulu partir cent fois
Et cent fois je suis res-

Rien qu’une larme dans tes yeux,
Je comprends combien je t’aime
Je t’aime et je veux te le dire
Je veux te revoir sou- rire

Một thoáng đôi mắt long lanh sáng ngời
Em nhìn tôi, lệ hoen ướt mi người
Vừa mới nghe nói: xa nhau mất rồi
Ôi người yêu, lệ rơi ướt môi

Xin em yêu phải gắng tin tôi
Xin yêu em nghìn kiếp chớ phai
Cuộc tình nào mà không lỗi lầm?
Vài giọt lệ hàn gắn thương tâm

Chỉ thấy đôi mắt em hơi ướt lệ
Tôi đột nhiên lòng đau đớn ê chề
Chỉ với đôi mắt rưng rưng não nề
Em nhìn tôi, lòng tôi tái

Vì người tình này quá tham lam
Nên em yêu phải khóc lê thê
Một nghìn lần tình như muốn quên
Một nghìn lần còn ở mãi bên em
Một thoáng đôi mắt long lanh ngấn lệ
Em nhìn tôi, tình tôi sẽ lâu dài
Vì đã muốn giữ em suốt đời
em làm ơn cười lên tí coi

Change key up 1 tone to —–

Một thoáng đôi mắt long lanh sáng ngời
Em nhìn tôi, lệ hoen ướt mi người
Chỉ với đôi mắt rưng rưng não nề
Tôi đột nhiên lòng đau tái
Vì đã muốn giữ em suốt đời
Em làm ơn cười lên tí coi

—————-
French version by Mike Brant

Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule ré- ponse
Quand je te dis qu’il vaudrait mieux
Ne plus se revoir nous deux

J’étais certain cette fois
Que tu me retien- drais
On se trompe quelques fois
Une larme a tout chan-

Rien qu’une larme dans tes yeux
Et soudain je réa- lise
Je réalise que de nous deux
C’est moi le plus malheu- reux

Par ma faute trop de fois
Mon amour tu as pleu-
J’ai voulu partir cent fois
Et cent fois je suis res-

Rien qu’une larme dans tes yeux,
Je comprends combien je t’aime
Je t’aime et je veux te le dire
Je veux te revoir sou- rire

Change key up 1 tone to —–

Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule ré- ponse,
Rien qu’une larme dans tes yeux
Je veux te revoir sou- rire

Rien qu’une larme dans tes yeux,
Je comprends combien je t’aime

To play the this songs, including Chỉ cần một giọt lệ (Rien qu’une larme) by Mike Brant by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *