Chế Chim Và Bướm by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chế Chim Và Bướm ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Chế Chim Và Bướm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chế Chim Và Bướm chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chế Chim Và Bướm by Ukulele Chords


Vòng hợp âm:

 
Chim đồng bóp cái chết ngay, chim nhà mà bóp càng ngày nó càng to
Bướm đồng là bướm quốc gia, bướm nhà là bướm ông bà ngoại cho
Bướm rừng sờ cái là bay, bướm nhà sờ cái lăn quay mà ra giường
Chim rừng có cánh nhiều lông, chim nhà không cánh nhưng lông vẫn nhiều
Bướm rừng là chiếc lá đa, bướm nhà như chiếc bàn là Liên
Chim khôn chim ngẩng cao đầu, bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim
Bướm chim là chuyện đời thường, chim bay bướm lượn vấn vương mà suốt đời
Chim bay bướm lượn vấn vương mà suốt đời.

To play the this songs, including Chế Chim Và Bướm by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *