Chẳng còn gì phía sau by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Chẳng còn gì phía sau ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Chẳng còn gì phía sau using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chẳng còn gì phía sau chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chẳng còn gì phía sau by Ukulele Chords


Ngày đi qua dòng sông nghe tim mình lên tiếng
Biết bao lụa là phai đắp mặt đời câm nín
Có đi qua rừng gươm mới thương thành quách đổ
Sớ quy hàng còn treo ngút ngàn ngoài quan ải

Có vùi trong tóc em biết đời nhiều ngõ ngách
Chiều nào em đi qua núp đời mình sau vách
Có bơi trong mắt em gánh đời mới nhẹ bớt
Chim muông ơi về đâu thác ghềnh ngày xa khuất

Bươm bả qua ngàn dâu mới thương ngày mẹ sống
Chắt chiu chén cháo hoa dìu con qua từng bước
Lúc vùi trong ngàn sau cơn mê ngày đổ xuống
Lộng lẫy bóng em về hương trầm bay phất phới

Lòng em con sông đào chở đời rong phiêu bạt
Tóc xanh phủ đầu nguồn mới thấy đời tận tuyệt
Chết đứng giữa bãi khô tấc lòng ta Từ Hải
Nhập nhòa qua cửa ải chẳng còn gì phía sau.

To play the this songs, including Chẳng còn gì phía sau by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *