If you are looking for Nỗi buồn hải âu ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Nỗi buồn hải âu using ukulele or guitar.
This song by Vĩnh Thuận can also be played by that instruments.
=

Nỗi buồn hải âu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận Ukulele Chords


1. Ngày ra đi lần cuối tôi mơ dáng em cười
Dù tình yêu sỏi đá như mây trắng biển xa
Vì đời tôi là hải âu buồn đậu trên boong tàu chiều chiều

2. Nhìn trùng dương nổi sóng tôi tung cánh bay về
Miền thùy dương sỏi đá cho tim bớt quặn đau
Vì nhà tôi là bãi dâu tằm thèm ôi một ngày hòa bình.

ĐK:
Ngày đi ra khơi mùa buồn dâng trên môi
Ôi dáng em cười ôi dáng em cười ôi dáng em cười
Nhớ nhớ biết mấy thương yêu bao nhiêu
Tôi gom trong cánh hải âu buồn.

3. Mà ngày qua dài quá thân tôi lắm mưa buồn
Dù tình tôi rộng lớn nhưng chim vẫn là chim
Vì đời tôi là hải âu buồn thường mơ một ngày hòa bình.

To play the this songs, including Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Nỗi buồn hải âu ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Nỗi buồn hải âu using ukulele or guitar.
This song by Vĩnh Thuận can also be played by that instruments.
=

Nỗi buồn hải âu chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận Ukulele Chords


1. Ngày ra đi lần cuối tôi mơ dáng em cười
Dù tình yêu sỏi đá như mây trắng biển xa
Vì đời tôi là hải âu buồn đậu trên boong tàu chiều chiều

2. Nhìn trùng dương nổi sóng tôi tung cánh bay về
Miền thùy dương sỏi đá cho tim bớt quặn đau
Vì nhà tôi là bãi dâu tằm thèm ôi một ngày hòa bình.

ĐK:
Ngày đi ra khơi mùa buồn dâng trên môi
Ôi dáng em cười ôi dáng em cười ôi dáng em cười
Nhớ nhớ biết mấy thương yêu bao nhiêu
Tôi gom trong cánh hải âu buồn.

3. Mà ngày qua dài quá thân tôi lắm mưa buồn
Dù tình tôi rộng lớn nhưng chim vẫn là chim
Vì đời tôi là hải âu buồn thường mơ một ngày hòa bình.

To play the this songs, including Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Nỗi buồn hải âu ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Nỗi buồn hải âu using ukulele or guitar.
This song by Vĩnh Thuận can also be played by that instruments.
=

Nỗi buồn hải âu chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận Ukulele Chords


1. Ngày ra đi lần cuối tôi mơ dáng em cười
Dù tình yêu sỏi đá như mây trắng biển xa
Vì đời tôi là hải âu buồn đậu trên boong tàu chiều chiều

2. Nhìn trùng dương nổi sóng tôi tung cánh bay về
Miền thùy dương sỏi đá cho tim bớt quặn đau
Vì nhà tôi là bãi dâu tằm thèm ôi một ngày hòa bình.

ĐK:
Ngày đi ra khơi mùa buồn dâng trên môi
Ôi dáng em cười ôi dáng em cười ôi dáng em cười
Nhớ nhớ biết mấy thương yêu bao nhiêu
Tôi gom trong cánh hải âu buồn.

3. Mà ngày qua dài quá thân tôi lắm mưa buồn
Dù tình tôi rộng lớn nhưng chim vẫn là chim
Vì đời tôi là hải âu buồn thường mơ một ngày hòa bình.

To play the this songs, including Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Nỗi buồn hải âu ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Nỗi buồn hải âu using ukulele or guitar.
This song by Vĩnh Thuận can also be played by that instruments.
=

Nỗi buồn hải âu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận Ukulele Chords

1. Ngày ra đi lần cuối tôi mơ dáng em cười
Dù tình yêu sỏi đá như mây trắng biển xa
Vì đời tôi là hải âu buồn đậu trên boong tàu chiều chiều

2. Nhìn trùng dương nổi sóng tôi tung cánh bay về
Miền thùy dương sỏi đá cho tim bớt quặn đau
Vì nhà tôi là bãi dâu tằm thèm ôi một ngày hòa bình.

ĐK:
Ngày đi ra khơi mùa buồn dâng trên môi
Ôi dáng em cười ôi dáng em cười ôi dáng em cười
Nhớ nhớ biết mấy thương yêu bao nhiêu
Tôi gom trong cánh hải âu buồn.

3. Mà ngày qua dài quá thân tôi lắm mưa buồn
Dù tình tôi rộng lớn nhưng chim vẫn là chim
Vì đời tôi là hải âu buồn thường mơ một ngày hòa bình.

To play the most songs, including Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.