If you are looking for Tình không biên giới ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Tình không biên giới using ukulele or guitar.
This song by Văn Lương can also be played by that instruments.
=

Tình không biên giới chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình không biên giới by Văn Lương Ukulele Chords


Lòng còn yêu mãi!
Dù ở chân mây nhờ cánh chim đem hành lý yêu anh
Tình không biên giới! Em ở cao sang
Còn anh vẫn mang số kiếp phong trần mặc cho ngày tháng

Tình không biên giới!
Anh hãy tin rằng không cách chi ngăn lứa đôi chúng mình
Tình là thiên thu nhưng vượt thời gian luôn cả không gian
Anh ơi ngày nào chúng mình có nhau

Tôi yêu cho tôi âm thầm tình yêu Hằng Nga
Hay là người phương trời buồn
Cho đường đầy hoa lá rơi!
Tôi yêu cho tôi, để lòng mình mơ mộng quá
Mỗi lần mình nghe người yêu muốn rằng đời ta có nhau

Lòng còn thương nhớ
Dù cách sơn khê tình vẫn say mê người đã yêu tôi
Tàn cơn chinh chiến tôi sẽ sang sông
Tìm em khắp nơi để cho đôi lòng hoà chung nhịp sống

Ngày mai tươi sáng
Mê luyến cung đàn không oán không than trách chi kiếp tằm
Và đường trăng xưa đôi ta cùng đi anh sánh vai em
Bóng soi hình bóng giữa lòng núi sông

To play the this songs, including Tình không biên giới by Văn Lương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Tình không biên giới ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Tình không biên giới using ukulele or guitar.
This song by Văn Lương can also be played by that instruments.
=

Tình không biên giới chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình không biên giới by Văn Lương Ukulele Chords

Lòng còn yêu mãi!
Dù ở chân mây nhờ cánh chim đem hành lý yêu anh
Tình không biên giới! Em ở cao sang
Còn anh vẫn mang số kiếp phong trần mặc cho ngày tháng

Tình không biên giới!
Anh hãy tin rằng không cách chi ngăn lứa đôi chúng mình
Tình là thiên thu nhưng vượt thời gian luôn cả không gian
Anh ơi ngày nào chúng mình có nhau

Tôi yêu cho tôi âm thầm tình yêu Hằng Nga
Hay là người phương trời buồn
Cho đường đầy hoa lá rơi!
Tôi yêu cho tôi, để lòng mình mơ mộng quá
Mỗi lần mình nghe người yêu muốn rằng đời ta có nhau

Lòng còn thương nhớ
Dù cách sơn khê tình vẫn say mê người đã yêu tôi
Tàn cơn chinh chiến tôi sẽ sang sông
Tìm em khắp nơi để cho đôi lòng hoà chung nhịp sống

Ngày mai tươi sáng
Mê luyến cung đàn không oán không than trách chi kiếp tằm
Và đường trăng xưa đôi ta cùng đi anh sánh vai em
Bóng soi hình bóng giữa lòng núi sông

To play the most songs, including Tình không biên giới by Văn Lương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.