If you are looking for Có lẽ nào ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Có lẽ nào using ukulele or guitar.
This song by Trần Thắng can also be played by that instruments.
=

Có lẽ nào chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có lẽ nào by Trần Thắng Ukulele Chords


Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai
Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ

Có lẽ nào ta thành người xa lạ
Khi đi tìm một nữa đời nhau
Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau

Chia tay nhau sao không lời hò hẹn
Em trăn trở giấc ngủ muộn màng
Anh một đời vá víu mảnh trăng tan
Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá.

Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu
Rằng một ngày một ngày
Sỏi đá cũng cần nhau.

To play the most songs, including Có lẽ nào by Trần Thắng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Có lẽ nào ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Có lẽ nào using ukulele or guitar.
This song by Trần Thắng can also be played by that instruments.
=

Có lẽ nào chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có lẽ nào by Trần Thắng Ukulele Chords

Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai
Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ

Có lẽ nào ta thành người xa lạ
Khi đi tìm một nữa đời nhau
Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau

Chia tay nhau sao không lời hò hẹn
Em trăn trở giấc ngủ muộn màng
Anh một đời vá víu mảnh trăng tan
Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá.

Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu
Rằng một ngày một ngày
Sỏi đá cũng cần nhau.

To play the most songs, including Có lẽ nào by Trần Thắng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.