If you are searching for Đội kèn tí hon ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Đội kèn tí hon using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Đội kèn tí hon chords has March rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đội kèn tí hon by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò là tò tò te có anh nào muốn chơi
Mau lại đây có cây kèn te tí
Tò la tò te tí bước đều chân cùng đi

Te tò te anh nào kêu thật to
Tò là tò tò te đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mổm te tí
Tò la tò te tí sắp đằng sau cùng đi

To play the most songs, including Đội kèn tí hon by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Mùa đông binh sĩ ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Mùa đông binh sĩ using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Mùa đông binh sĩ chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa đông binh sĩ by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


1. Mùa đông gió lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương bao chiến binh
Ôm súng buồn nhớ quê hương
 
Trời gió, gió chi cho thêm lạnh lùng
Thân chiến sĩ nơi chiến trường
Mưa đông theo gió thét gào
Vi vu buồn thổi lá cành
Buồn vương đây đó, chiến binh người ơi!
 
Nào ai đang ấm no, thấy chăng ngoài chốn xa
Một đoàn hùng binh trấn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhìn thấy gương xả thân lòng đau xót
Thương người chốn xa.
 
2. Miền sơn cước gập ghềnh gió ào ào
Muôn quân Nam ngoài mưa gió thét gào
Đường đi đầy cheo leo bên núi cao
Vang tiếng hò giữa mưa đông.
 
Trời rét toán quân binh không ngại ngùng
Cơn gió bão tê tái lòng
Xông pha thây xác màu thù
Gươm thiêng nguyền giữ giống dòng
Thầm mưa băng gió, xá chi mệnh vong
 
Nào ai đang ấm no, nhớ công người chiến binh
Mùa đã về đông chốn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhờ gió thôi bớt reo niềm ai oán
Thương người chốn xa.

To play the this songs, including Mùa đông binh sĩ by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Đội kèn tí hon ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Đội kèn tí hon using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Đội kèn tí hon chords has March rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đội kèn tí hon by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò là tò tò te có anh nào muốn chơi
Mau lại đây có cây kèn te tí
Tò la tò te tí bước đều chân cùng đi

Te tò te anh nào kêu thật to
Tò là tò tò te đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mổm te tí
Tò la tò te tí sắp đằng sau cùng đi

To play the this songs, including Đội kèn tí hon by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Mùa đông binh sĩ ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Mùa đông binh sĩ using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Mùa đông binh sĩ chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa đông binh sĩ by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


1. Mùa đông gió lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương bao chiến binh
Ôm súng buồn nhớ quê hương
 
Trời gió, gió chi cho thêm lạnh lùng
Thân chiến sĩ nơi chiến trường
Mưa đông theo gió thét gào
Vi vu buồn thổi lá cành
Buồn vương đây đó, chiến binh người ơi!
 
Nào ai đang ấm no, thấy chăng ngoài chốn xa
Một đoàn hùng binh trấn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhìn thấy gương xả thân lòng đau xót
Thương người chốn xa.
 
2. Miền sơn cước gập ghềnh gió ào ào
Muôn quân Nam ngoài mưa gió thét gào
Đường đi đầy cheo leo bên núi cao
Vang tiếng hò giữa mưa đông.
 
Trời rét toán quân binh không ngại ngùng
Cơn gió bão tê tái lòng
Xông pha thây xác màu thù
Gươm thiêng nguyền giữ giống dòng
Thầm mưa băng gió, xá chi mệnh vong
 
Nào ai đang ấm no, nhớ công người chiến binh
Mùa đã về đông chốn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhờ gió thôi bớt reo niềm ai oán
Thương người chốn xa.

To play the most songs, including Mùa đông binh sĩ by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Đêm nay anh ở đâu ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Đêm nay anh ở đâu using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Đêm nay anh ở đâu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm nay anh ở đâu by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


Nhìn ngôi sao lấp lánh suốt canh thâu
Như mắt ai nhấp nháy đang tìm nhau
Làn gió mát thoang thoảng hương đêm
Mơn cành hoa trước thềm
Như bàn tay anh vuốt nhẹ tóc em.

Đêm nay anh ở đâu, đêm nay anh ở đâu
Đêm nay anh ở đâu, em biết anh ở đâu
Mà lòng đừng lo âu.

ĐK:
Ôi em đang bay vào trong
Thấy em được ra chiến trường cùng anh chiến đấu
Quyết sống chết cùng có nhau.

Những lần thao thức hoài ngọn đèn soi bóng
Vẫn trong niềm thương nhớ
Với niềm tin anh thắng giặc
Dù bao năm tháng, dù nắng mưa em vẫn chờ.

To play the most songs, including Đêm nay anh ở đâu by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Tình trong lá thiếp ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Tình trong lá thiếp using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Tình trong lá thiếp chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình trong lá thiếp by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


1. Cầm lá thiếp này lòng hướng vô Nam
Dù xa muôn trùng nhưng tình anh vẫn ngàn năm không mờ
Hình em bên lòng trong mối tình chung

Toàn dân đoàn kết chung sức Bắc Nam ta cùng chung nhau một dòng máu
Chung câu hò tình ta như núi với sông
Tình cao cao vút hơn núi, còn dài hơn sông (tình tang tình)
Bao nhiêu tình thương bấy nhiêu sức mạnh là ta thống nhất mau chóng
Chúng ta gặp nhau cho thỏa lòng bao ngày chờ mong thương nhớ vô vàn.

2. Cầm lá thiếp này càng nhớ tới anh
Ngày mai anh về anh cùng em hát bài lý tang tình
Cùng nhau ta hò thêm thắm tình ta

Càng thương càng nhớ thương nhớ đấu tranh ta cùng chung xây hòa bình
Hát lên cho lòng nở hoa thơm mái tóc xanh
Ngày mai thống nhất Nam Bắc người người reo vui (tình tang tình)
Chim bay về Nam xóa trôi những ngày lòng em mong ngóng thương nhớ
Đón anh ngày mai này em chờ anh về cùng em cho lúa vàng tươi.

To play the most songs, including Tình trong lá thiếp by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi
Là có sá chi đâu ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui

Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Giải Phóng quân

Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
Đoàn quân Việt Nam có hay

Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân

Đoàn Giải Phóng quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui

To play the this songs, including Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Sợi nhớ sợi thương ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Sợi nhớ sợi thương using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Sợi nhớ sợi thương chords has Habanera rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sợi nhớ sợi thương by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords


Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt, bên mưa quây
Em dang tay, em xoè tay
Chẳng thể nào mà xua tan mây
Mà chẳng thể nào mà che anh được

Chứ rút sợi thương, nay anh chắp mái lợp
Rút sợi nhớ, đan vòm xanh
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn Tây xoã bóng mát

Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh

To play the most songs, including Sợi nhớ sợi thương by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Mưa miền Trung ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Mưa miền Trung using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Mưa miền Trung chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mưa miền Trung by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords

Miền trung mùa mưa anh có về
miền trung mùa mưa cơn mưa
Như chẳng tạnh bao giờ chứ hạt
thương rơi nặng bàn tay ấm

nhớ theo gió đưa xa vời hạt nhớ
Xa vời theo gió đưa hạt thương rơi
Nặng bàn tay ấm chứ hạt nhớ
Xa vời theo gió đưa hạt nhớ xa vời theo gió đưa

Mà anh có về miền Trung mùa mưa
Hạt thương rơi nặng bàn tay ấm
Chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa
Anh có về miền trung mùa mưa

To play the this songs, including Mưa miền Trung by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Trầu cau ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Trầu cau using ukulele or guitar.
This song by Phan Huỳnh Điểu can also be played by that instruments.
=

Trầu cau chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trầu cau by Phan Huỳnh Điểu Ukulele Chords

(Hợp âm soạn theo sự thể hiện của ca sĩ Khắc Dũng & Bảo Yến)

Ngày xưa có hai anh em nhà kia
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi khỏi làng.

1. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu
Kìa sông sâu dòng êm reo như gợi mối sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Kìa mây sầu giăng chơi vơi
Làm sao dừng cho nhắn đôi lời.

Dòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi
Qua chốn nào nơi xa xôi
Anh say sưa cùng ai đang se mối tình duyên.
Thôi hết rồi giấc mơ huyền

Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu
Ôi ta buồn sầu dâng miên man cũng vì ai.

Tang tính tình tang tang tính tình tang
Tang tính tình bên sông sâu
Tình Lang Sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua
Trông ngóng càng lâu không biết vì đâu
Em chẳng về nên Tân Sinh
Ra đi mong tìm em thân yêu với lòng thương nhớ.

2. Ôi ta buồn ta đi lang thang cố tìm em
Dòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bay cao
Rừng sâu tìm em biết nơi nào.

Kia chốn rừng hoang muôn tiếng trùng vang
Trong gió ngàn như than van
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em
Thôi hết rồi phút giây êm đềm.

Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn vượt ban quan san cũng vì em.

Tang tính tình tang tang tính tình tang
Tang tính tình bên sông sâu
Người Tân Sinh kề phiến đá thành cây cau trồi lên
Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao
Lâu chẳng về nên bâng khuâng
Trong yêu thương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến.

(Khắc Dũng & Bảo Yến hát đoạn dưới này chuyển sang tone Gm nhưng mình vẫn soạn Dm cho dễ khi 1 người hát cả bài)

3. Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu
Dòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Làn mây chiều đang giăng tơ
Nhờ mây làm khuây bớt mong chờ.

Kìa gió rừng lên xao xuyến lòng em
thương nhớ chàng ôi sao quên
Mây ơi xin dừng bay cho ta nhắn vài câu
Cho thấy chồng bớt nguôi cơn sầu.

Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao.

Tang tính tình tang tang tính tình tang
Tang tính tình bên sông sâu
Niềm tương tư nàng chốc biến thành ra dây trầu xanh
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo
Quanh khắp mình cau thân yêu
Qua bao năm tình thiêng liêng vang bóng cùng mưa nắng.

To play the this songs, including Trầu cau by Phan Huỳnh Điểu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

  • 1
  • 2