If you are looking for Mỏi gối sao đêm ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Mỏi gối sao đêm using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Mỏi gối sao đêm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mỏi gối sao đêm by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords


1. Cuộc tình nào rồi cũng tan đi
Rồi cũng tan đi như lá thu rơi tơi bời
Ngậm ngùi thôi khóc chi em rồi xót xa thêm
Tuổi thơ qua đời còn ai nói lời

2. Lạc loài như dấu chim hoang
Ôi ! kiếp lang thang nghe gió đông sang vội vàng
Còn gì gian dối cho nhau để nhớ mai sau
Xót sa duyên đầu tình người phai mau

ĐK: Đêm nay hàng cây ngơ ngác
Nhớ thương đưa vào tình quên
Thôi em ngập ngừng chi nữa
Nhỡ mai bước em thiên thai
Đường trần đầy chông gai đó khóc cười nào ai nhớ tên

3. Một người chờ bước sang ngang
Ngỡ bóng xe tang chua xót em mang lỡ làng
Một người mà ánh sao đêm mỏi gối chân em
Gió đưa qua thềm cuộc tình mong manh

Một người chờ bước sang ngang
Ngỡ bóng xe tang chua xót em mang lỡ làng
Một người mà ánh sao đêm mỏi gối chân em
Gió đưa qua thềm lạnh lùng nửa đêm

To play the most songs, including Mỏi gối sao đêm by Nguyễn Đình Nghĩa by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Biết nói sao cho vừa ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Biết nói sao cho vừa using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Biết nói sao cho vừa chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Biết nói sao cho vừa by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords


1. Em biết nói sao cho vừa lòng anh
Vì trọn tình em đã trao anh rồi
Dù đường xa cách trở
Dù tình anh hững hờ
Mà lòng riêng em vẫn nhớ

2. Mơ bóng anh yêu lúc vừa nửa đêm
Chợt về rồi đi sao không giã từ
Để lòng nuối tiếc hoài
Nhẹ từng giọt ngấn dài
Lòng thương tiếc một tình yêu

ĐK: Anh hỡi về thăm nhé
Để tròn thương nhớ chiều chờ mong
Tay gối tay ôm sầu
Nguyện cầu cho mối duyên đầu
Để ngàn đời thôi hết sầu đau

3. Nghe gió thu sang nghe lòng buồn thêm
Sợ màu thời gian sẽ mau phai tàn
Sợ tình yêu lỡ làng
Mộng tàn theo gió ngàn
Nửa sông mấy lần đò ngang

To play the most songs, including Biết nói sao cho vừa by Nguyễn Đình Nghĩa by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Giọt lệ tình ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Giọt lệ tình using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Giọt lệ tình chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giọt lệ tình by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords

1. Trời làm chia ly những người âm thầm tìm yêu
Để lòng con thương tiếc nhiều câu chuyện ngày xưa
Thương cho một mẹ ôm con
Đêm đêm trông chồng trên non
Đá ơi nghìn năm chưa mòn.

2. Rồi ngày hôm nay có người nói chuyện tình yêu
Mình vừa trao nhau những ước hẹn về sau
Thân trai giữa thời binh đao
Ra đi xây mộng mai sau
Em ơi gắn đợi chờ nhau.

ĐK:
Mai kia anh về em có nhớ chăng câu thề ngày xưa
Tiếng sáo ban chiều gọi buồn thương bao nhiêu
Mà lòng sao thấy cô liêu lệ buồn tràn hoen đôi mắt.

3. Ngày nào anh đi có người em nhỏ chờ mong
Một mình bên sông đếm từng lá vàng nhẹ trôi
Mong cho cuộc đời mai sau
Duyên ta không đượm thương đau
Em ơi gắn đợi chờ nhau.

To play the this songs, including Giọt lệ tình by Nguyễn Đình Nghĩa by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Biết nói sao cho vừa ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Biết nói sao cho vừa using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Biết nói sao cho vừa chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Biết nói sao cho vừa by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords

1. Em biết nói sao cho vừa lòng anh
Vì trọn tình em đã trao anh rồi
Dù đường xa cách trở
Dù tình anh hững hờ
Mà lòng riêng em vẫn nhớ

2. Mơ bóng anh yêu lúc vừa nửa đêm
Chợt về rồi đi sao không giã từ
Để lòng nuối tiếc hoài
Nhẹ từng giọt ngấn dài
Lòng thương tiếc một tình yêu

ĐK: Anh hỡi về thăm nhé
Để tròn thương nhớ chiều chờ mong
Tay gối tay ôm sầu
Nguyện cầu cho mối duyên đầu
Để ngàn đời thôi hết sầu đau

3. Nghe gió thu sang nghe lòng buồn thêm
Sợ màu thời gian sẽ mau phai tàn
Sợ tình yêu lỡ làng
Mộng tàn theo gió ngàn
Nửa sông mấy lần đò ngang

To play the this songs, including Biết nói sao cho vừa by Nguyễn Đình Nghĩa by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.