If you are looking for Chiếu sáng như hải đăng ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Chiếu sáng như hải đăng using ukulele or guitar.
This song by Ngân Hà can also be played by that instruments.
=

Chiếu sáng như hải đăng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà Ukulele Chords


1. Mọi người đang lạc lối trong biển đời mêng mông
Thuyền người đang chơi vơi chẳng thấy đâu bến bờ
Chiếu sáng! Hãy chiếu sáng ngọn hải đăng chiếu sáng lên nào
Ngọn hải đăng chiếu sáng huy hoàng để dẫn đưa cho người tìm đến

Hãy sáng mãi ngọn hải đăng trên cao làm đường ngay chiếu soi cho ai
Đang chơi vơi gặp nhiều sóng gió cuốn cuồng nộ vây kín bao tâm hồn
Xin cha ban dầu, lửa thánh thắp sáng rạng ngời soi trên mỗi chúng con như ngọn hải đăng

2. Dọc đường đi mệt mõi bao gánh nặng cô đơn
Lòng sờn nao hụt hẫng thế thái với nhân tình
Quyết chí, hỡi chiến sỹ là tinh binh của đức Chúa Trời
Ngài gọi ta để cứu bao người đừng sợ chi hãy vào trận tuyến

Giê-xu mang thập tự trên đôi vai là đường ta bước theo hôm nay
Chúa đắc thắng cầm sự sống chiếu sáng là hải đăng chiếu soi muôn đời
Trong đêm đen ngọn hải đăng lung linh tỏa sáng mãi đến khắp muôn nơi trong quyền của cha

2. Này người ơi hãy đến mang tấm lòng yêu thương
Gạt mọi bao lầm lẫn đã khiến ta ê chề
Chung nhau cùng kêu xin sự phục hưng trên đất nước này
Sự phục hưng trên mỗi con người đã hiến dâng cuộc đời vì chúa

Thắp sáng mãi ngọn lửa thiêng trong tim sự khiêm nhu, thứ tha, yêu thương
Không hư vinh mà tận hiến hy sinh hiệp một xây nước Cha trên trời
Vinh quang thay là người theo Giê-Xu là sự sáng cho khắp nhân gian, Ha-le-lu- gia

To play the this songs, including Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Chiếu sáng như hải đăng ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Chiếu sáng như hải đăng using ukulele or guitar.
This song by Ngân Hà can also be played by that instruments.
=

Chiếu sáng như hải đăng chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà Ukulele Chords


1. Mọi người đang lạc lối trong biển đời mêng mông
Thuyền người đang chơi vơi chẳng thấy đâu bến bờ
Chiếu sáng! Hãy chiếu sáng ngọn hải đăng chiếu sáng lên nào
Ngọn hải đăng chiếu sáng huy hoàng để dẫn đưa cho người tìm đến

Hãy sáng mãi ngọn hải đăng trên cao làm đường ngay chiếu soi cho ai
Đang chơi vơi gặp nhiều sóng gió cuốn cuồng nộ vây kín bao tâm hồn
Xin cha ban dầu, lửa thánh thắp sáng rạng ngời soi trên mỗi chúng con như ngọn hải đăng

2. Dọc đường đi mệt mõi bao gánh nặng cô đơn
Lòng sờn nao hụt hẫng thế thái với nhân tình
Quyết chí, hỡi chiến sỹ là tinh binh của đức Chúa Trời
Ngài gọi ta để cứu bao người đừng sợ chi hãy vào trận tuyến

Giê-xu mang thập tự trên đôi vai là đường ta bước theo hôm nay
Chúa đắc thắng cầm sự sống chiếu sáng là hải đăng chiếu soi muôn đời
Trong đêm đen ngọn hải đăng lung linh tỏa sáng mãi đến khắp muôn nơi trong quyền của cha

2. Này người ơi hãy đến mang tấm lòng yêu thương
Gạt mọi bao lầm lẫn đã khiến ta ê chề
Chung nhau cùng kêu xin sự phục hưng trên đất nước này
Sự phục hưng trên mỗi con người đã hiến dâng cuộc đời vì chúa

Thắp sáng mãi ngọn lửa thiêng trong tim sự khiêm nhu, thứ tha, yêu thương
Không hư vinh mà tận hiến hy sinh hiệp một xây nước Cha trên trời
Vinh quang thay là người theo Giê-Xu là sự sáng cho khắp nhân gian, Ha-le-lu- gia

To play the this songs, including Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Chiếu sáng như hải đăng ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Chiếu sáng như hải đăng using ukulele or guitar.
This song by Ngân Hà can also be played by that instruments.
=

Chiếu sáng như hải đăng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà Ukulele Chords

1. Mọi người đang lạc lối trong biển đời mêng mông
Thuyền người đang chơi vơi chẳng thấy đâu bến bờ
Chiếu sáng! Hãy chiếu sáng ngọn hải đăng chiếu sáng lên nào
Ngọn hải đăng chiếu sáng huy hoàng để dẫn đưa cho người tìm đến

Hãy sáng mãi ngọn hải đăng trên cao làm đường ngay chiếu soi cho ai
Đang chơi vơi gặp nhiều sóng gió cuốn cuồng nộ vây kín bao tâm hồn
Xin cha ban dầu, lửa thánh thắp sáng rạng ngời soi trên mỗi chúng con như ngọn hải đăng

2. Dọc đường đi mệt mõi bao gánh nặng cô đơn
Lòng sờn nao hụt hẫng thế thái với nhân tình
Quyết chí, hỡi chiến sỹ là tinh binh của đức Chúa Trời
Ngài gọi ta để cứu bao người đừng sợ chi hãy vào trận tuyến

Giê-xu mang thập tự trên đôi vai là đường ta bước theo hôm nay
Chúa đắc thắng cầm sự sống chiếu sáng là hải đăng chiếu soi muôn đời
Trong đêm đen ngọn hải đăng lung linh tỏa sáng mãi đến khắp muôn nơi trong quyền của cha

2. Này người ơi hãy đến mang tấm lòng yêu thương
Gạt mọi bao lầm lẫn đã khiến ta ê chề
Chung nhau cùng kêu xin sự phục hưng trên đất nước này
Sự phục hưng trên mỗi con người đã hiến dâng cuộc đời vì chúa

Thắp sáng mãi ngọn lửa thiêng trong tim sự khiêm nhu, thứ tha, yêu thương
Không hư vinh mà tận hiến hy sinh hiệp một xây nước Cha trên trời
Vinh quang thay là người theo Giê-Xu là sự sáng cho khắp nhân gian, Ha-le-lu- gia

To play the most songs, including Chiếu sáng như hải đăng by Ngân Hà by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.