If you are looking for Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) using ukulele or guitar.
This song by Marc Lavoine can also be played by that instruments.
=

Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) by Marc Lavoine Ukulele Chords

Intro: -

1. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang
Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong
Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời
Được nhìn bằng đôi mắt của mình được về cội nguồn của tôi

ĐK1: Và các phiến góc lá lòng thấy xót thương quê hương
Bầy trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ
Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt Nam

2. Bạn hãy nói với mái tóc để tôi đôi chân nhỏ bé
Và màu da đang ngày đêm cùng tôi lớn lên
Và mong sao đôi chân sẽ bước lên tới những nơi tôi chưa từng đến
Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông

ĐK2: Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim
Người dân quê hương tôi cầy cấy vui trông lời hát
Ước mong về thăm đất nước tôi
Quê hương bao năm tôi đã cách xa
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt Nam

Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên
Theo những giấc mơ bây trên mênh mông đồng lúa
Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi
Như cây cỏ góc tôi yêu đất nước tôi

Ước mong về thắm đất nước tôi
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Tôi sẽ thăm những dòng sông
Đồng quê xanh mát Việt Nam

Ước mong về thăm chốn thiên
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt Nam

Lòng tôi tha thiết Việt Nam
Lòng tôi xin chào Việt Nam

——————
English Version

Intro: -

1. Tell me all about this name, that is difficult to say
It was given me the day I was born
Want to know about the stories of the empire of old
My eyes say more of me than what you dare to say

Chorus: All I know of you is all the sights of war
A film by Coppola, the helicopter’s roar
One day I’ll touch your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello… Viet nam

2. Tell me all about my co- lour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way
Want to see your house, your streets show me all I do not know
Wooden sampans, floating markets, light of gold

Chorus: All I know of you is all the sights of war
A film by Coppola, the helicopter’s roar
One day I’ll touch your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello… Viet nam

And Buddha’s made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light…I see my kin
I touch my tree, my roots,my be- gin

One day I’ll touch your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello… Viet nam

One day I’ll touch your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello… Viet nam

To say hello… Viet nam
To say xin chào… Viet nam

—————–
French Version

Intro: -

1. Raconte moi ce nom é- trange et difficile à prononcer
Que je porte de- puis que je suis née
Raconte moi le vieil em- pire et le trait de mes yeux bri- dés
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire

Chorus 1 : Je ne sais de toi que des images de la guerre
Un film de Coppola, des hélicoptères en co- lère
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme
Un jour, j’irai là bas te dire bonjour, Viet- nam

2. Raconte moi ma cou- leur, mes cheveux et mes petits pieds
Qui me portent depuis que je suis née
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu
Les mar- chés flottants et les sampans de bois

Chorus 2 : Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre
Un film de Coppola, des hélicoptères en co- lère
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme
Un jour, j’irai là bas te dire bonjour, Viet- nam

Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères
Toucher mon âme, mes racines, ma terre

Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme
Un jour, j’irai là bas te dire bonjour, Viet- nam

Te dire bonjour, Viet- nam, te dire bonjour, Viet- nam

To play the most songs, including Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam) by Marc Lavoine by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Hello Vietnam ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Hello Vietnam using ukulele or guitar.
This song by Marc Lavoine can also be played by that instruments.
=

Hello Vietnam chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hello Vietnam by Marc Lavoine Ukulele Chords


Tell me all about this name, that is difficult to say
It was given me the day I was born
Want to know about the stories of the empire of old
My eyes say more of me than what you dare to say.
All I know of you is all the sights of war
A film by Coppola, the helicopter’s roar.
One day —– ——–I’ll touch your soil
One day I’ll finally know your soul
One day —— ——I’ll come to you
To say hello— —- Vietnam.
Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.
All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter’s roar.
One day I’ll touch your soil.
One day I’ll finally know your soul.
One day I’ll come to you.
To say hello… Vietnam.
And Buddha’s made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light…I see my kin
I touch my tree, my roots, my begin
One day I’ll touch your soil.
One day I’ll finally know your soul.
One day I’ll come to you.
To say hello… Vietnam.
One day I’ll walk your soil
One day I’ll finally know my soul
One day I’ll come to you
To say hello…Vietnam
To say hello…Vietnam
To say xin chào…Vietnam

To play the most songs, including Hello Vietnam by Marc Lavoine by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.