If you are looking for Cảm Tạ Lời Mẹ Ru ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Cảm Tạ Lời Mẹ Ru using ukulele or guitar.
This song by La Thập Tự can also be played by that instruments.
=

Cảm Tạ Lời Mẹ Ru chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cảm Tạ Lời Mẹ Ru by La Thập Tự Ukulele Chords

1. Mẹ ru con trong suốt bao nhiêu năm trôi qua.
Mẹ thương con như dòng suối mát mượt mà.
Mẹ đưa con đi vào mùa xuân,
chỉ cho con khóm hoa đồng trinh.
Mẹ mong con suốt bao năm dài,
lòng trung trinh theo bước chân Ngài.
 
ĐK: A… ơi! A… ơi!
Tiếng Mẹ ru con nhớ một đời,
tình Mẹ đã quá thương con.
 
Con giờ đây dâng Mẹ ngàn lời tạ ơn.
Xin Mẹ thương dìu dắt con giữa đời trần gian.
 
2. Mẹ ru con trong suốt bao nhiêu năm trôi qua.
Mẹ thương con như dòng sông lớn an hòa.
Mẹ trao con cây thập tự xưa,
chỉ cho con Chúa đang bị treo.
Mẹ mong con sống theo gương Ngài,
để tôn vinh Thiên Chúa giữa đời.
 
ĐK: A… ơi! A… ơi!
Tiếng Mẹ ru con nhớ một đời,
tình Mẹ đã quá thương con.
 
Con giờ đây dâng Mẹ ngàn lời tạ ơn.
Xin Mẹ thương dìu dắt con giữa đời trần gian.
 
_________________________________
Cảm tạ lời Mẹ ru (La Thập Tự) — Diệu Hiền

To play the this songs, including Cảm Tạ Lời Mẹ Ru by La Thập Tự by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.