If you are looking for Trái tim Bồ Tát ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Trái tim Bồ Tát using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Trường Long can also be played by that instruments.
=

Trái tim Bồ Tát chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trái tim Bồ Tát by Huỳnh Trường Long Ukulele Chords

1. Ngày nào lửa thiêng âm thầm cháy thiêu xác thân của Ngài
Ôi tiếng kinh u hoài hồn thiêng xa thoát miền trần gian
Từ Bi tránh xa muôn hờn oán mang đức tin cho đời
Trong lửa thiêng sáng ngời ngài theo bước chân Phật cao siêu

ĐK: Không gian buồn tênh, tâm tư, triền miên
Lòng đau tim buốt, ôi đất nước tràn tuôn
Biết bao nhiêu niềm thương một bóng hình ngàn sao không mờ

Ai gieo sầu đau xin trên trời cao
Người thôi gieo oán cho đất nướt bình an
Đức tin soi cùng khắp như ánh vàng người người tin yêu

2. Lửa thiêng đốt tan bao xiềng xích đem đến cho muôn người
Tình yêu thương nhân loại tự do tiếng chuông chùa vọng ngân
Ngàn năm mãi luôn tim Bồ Tát cho thế nhân noi Ngài
Từ Bi ghi nơi lòng người ơi Ánh Đạo Vàng trong tâm

To play the most songs, including Trái tim Bồ Tát by Huỳnh Trường Long by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.