If you are looking for Hang Belem ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Hang Belem using ukulele or guitar.
This song by Hải Linh can also be played by that instruments.
=

Hang Belem chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hang Belem by Hải Linh Ukulele Chords

Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.

Trong hang bê lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng.

Đàn hát, sướng ca
Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta
Người hỡi, đến xem
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than

Nơi hang bê lem Thiên thần sướng ca
Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

Nơi hang bê lem mục đồng xúm quanh
Ca hát vang lừng mến yêu chân thành.
Nơi hang bê lem huy hoàng ánh sao
Đưa lối ba vua phương đông đến chào.
Nơi hang bê lem ta quỳ thiết tha
Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

To play the most songs, including Hang Belem by Hải Linh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.