If you are searching for Xưa ta yêu nhau ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Xưa ta yêu nhau using ukulele or guitar.
This song by Đắc Tâm can also be played by that instruments.
=

Xưa ta yêu nhau chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Xưa ta yêu nhau by Đắc Tâm Ukulele Chords

Xưa em yêu anh ngàn lá còn xanh
Xưa em yêu anh đời tươi mát hương lành
Tình vẫn xanh dù mỏng manh
Tình vẫn xanh dù quẩn quanh

Xưa anh yêu em lòng đã ngừng bay
Xưa anh yêu em lời ca đã vơi đầy
Tình ngất ngây dù đắng cay
Tình vẫn say dù chẳng bay

Xưa ta yêu nhau chẳng đếm ngày qua
Xưa ta yêu nhau tình kia chẳng lụa
Tình đã qua dù xót xa
Tình đã xa dù thiết tha
Tình ngất ngây dù đắng cay
Tình vẫn say dù chẳng may.

To play the this songs, including Xưa ta yêu nhau by Đắc Tâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.