Biệt khúc by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Biệt khúc ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Biệt khúc using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Biệt khúc chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Biệt khúc by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


Thôi người đi, người đi
Riêng ta đành ở lại
Mùa chia ly, chia ly.
Trái sầu run tay hái

Ta thành loài gặm nhấm
Thừa dư vị đắng cay.
Ước mơ làm trái cấm
Mãi hoài trong tầm tay.

Ôi trời xa trời xa
Chim bay vào cõi lạ
Chiều mưa sa, mưa sa
Ý sầu run như lá

Thiên đường còn lạc lối
Trần gian nặng bước chân
Nói chưa tròn tiếng nói.
Đã mỏi kiếp phù vân.

ĐK :
Người đi nghiêng đầu sóng.
Sau lưng gãy nhịp cầu.
Ta về cùng huyễn mộng.
Đời chôn trong bể dâu.

Người đi thôi người nhé.
Mênh mông vẫy gọi người .
Ta bàng hoàng hỏi lệ
Ngừng rơi hay vẫn rơi …
Ngừng rơi hay vẫn rơi …

Ôi biệt ly, biệt ly
Quê hương buồn bốn mùa .
Chiều ta đưa ai đi .
Mộng tàn theo môi úa

Ta trở về lạc lối.
Từ ân huệ đắng cay.
Lắng nghe đời sám hối.
Trĩu nặng những ngày mai .

To play the most songs, including Biệt khúc by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *