Bất Quá Nhân Gian by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bất Quá Nhân Gian ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Bất Quá Nhân Gian using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Bất Quá Nhân Gian chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bất Quá Nhân Gian by Ukulele Chords


Dù khoan dung và không thiệt hơn thì sao
Mà tổn thương vẫn không tránh được
Mặc dù cuộc đời toàn là những ấm êm
Nhưng buồn đau đâu vơi phải không
 
Dù thật thà con tim luôn thành tâm
Mà cứ vây quanh ta giả dối sao quá nhiều
Tuy thân còn nhiều nhiều khốn khó
Sao mi rơi lệ vì nhìn thấy ai cơ hàn
 
Trăng ơi sáng trăng chớ ngủ nữa
Thấy không ai đang đắm trong rượu say
Trong đêm sương lòng người đang nhớ thương
Thương nhớ ai bụi trần đi qua lối em về
 
Bừng sáng mãi trăng ơi đừng ngủ
Để qua bao nhiêu khó khăn, lọc lừa
Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi
Nâng chén rượu này quên hết những lợi danh

To play the most songs, including Bất Quá Nhân Gian by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *