Bài thơ trên áo lụa by Nguyễn Hoàng Đô Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài thơ trên áo lụa ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Bài thơ trên áo lụa using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng Đô can also be played by that instruments.
=

Bài thơ trên áo lụa chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài thơ trên áo lụa by Nguyễn Hoàng Đô Ukulele Chords


1. Một mùa xuân về hoa vàng ngủ say
Bài thơ anh viết trên áo lụa bay
Thơ vương dưới gót chân người
Mong manh như áng mây trôi
Đêm mơ trăng rớt bên đồi
Tương tư bài thơ trên áo

2. Dòng đời vô tình xóa mờ dấu yêu
Từ anh xa vắng sướng loáng thềm rêu
Xưa em tóc ướp hương trầm
Nay thương tóc rối phai màu
Yêu chi cho biết thương đau
Ai hay lệ nhòa áo thơ

ĐK: Giọt mưa rơi bên thềm
Giọt vương mắt lệ buồn
Đàn ai gây thương nhớ
Cuộc tình như bến sông
Chênh vênh đứng chờ ai
Bên lầu trăng đã tàn
Hạc vàng đã bay xa

3. Rồi mùa đông về hoa tàn xác xơ
Cành buồn chơ vơ mấy cánh lá khô
Mưa rơi ướt áo em xưa
Câu thơ vạt áo chưa mờ
Thiên thu vẫn mãi mong chờ
Đêm nay lệ nhòa áo thơ

To play the most songs, including Bài thơ trên áo lụa by Nguyễn Hoàng Đô by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *