Bài cho em by Từ Công Phụng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài cho em ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Bài cho em using ukulele or guitar.
This song by Từ Công Phụng can also be played by that instruments.
=

Bài cho em chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài cho em by Từ Công Phụng Ukulele Chords


Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương trôi trên nụ cười phong kín

Mùa thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi đừng làm buồn mắt em thơ ngây

Ô hay mùa thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người tìm về trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa thu đến rồi đi

Dòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm ru lên tuổi buồn em mang

Dòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu.

To play the most songs, including Bài cho em by Từ Công Phụng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *