Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) by Văn Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) using ukulele or guitar.
This song by Văn Dũng can also be played by that instruments.
=

Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) by Văn Dũng Ukulele Chords


1. Em nghe tin vui bên Đông Trường Sơn
Em nghe tin vui bên Tây Trường Sơn
Nghe sấm dội cả non ngàn
Nghe bão nổi cả đôi miền
Anh giải phóng quân hôm nay ra đi

Mang lửa hờn căm bao năm nấu nung
Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ nguỵ
Bão thép căm hờn dội lửa Sa Mưu
Đồi Năm Dương kèn vui chiến thắng
Rền Khe Sanh quân ta reo

2. Khe Sanh năm xưa anh đã về đây
Non sông nơi nơi dâng lên niềm vui
Nghe pháo nổ rền vang trời
Bao bốt đồn giặc tơi bời
Anh giải phóng ơi! quê hương vui sao

Trên đường Chín anh ghi bao chiến công
Trong muôn gian lao mưa bom bão lửa
Anh bước trên đầu thù xốc tới
Miền Nam vui mùa hoa chiến thắng
Tràn ngập quê hương lời ca tưng bừng

To play the this songs, including Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) by Văn Dũng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *