ANH ĐỔ RỒI ĐẤY by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for ANH ĐỔ RỒI ĐẤY ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument ANH ĐỔ RỒI ĐẤY using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

ANH ĐỔ RỒI ĐẤY chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

ANH ĐỔ RỒI ĐẤY by Ukulele Chords


Verse 1:
Anh cho con mắt lang thang
Dạo quanh bên em
Đừng ngăn anh lại
 
Em khiêu khích anh chăng
Bằng giọng nói ấy
Làm ai mơ ngẩn ngơ đêm ngày
 
Pre-chorus:
Nàng đẹp tựa như thiên nga
Nhẹ nhàng và kiêu sa
Tự tin em sải bước khiến anh để ý
 
Một lần được gần bên em
lời nguyện cầu bao đêm
Điều này anh phải nói ra giữ làm
 
Chorus:
Liệu bên em giờ này đang có ai…? Có ai ? Ai ‘?
Ai đang chôn bàn chân đứng đợi chờ ?
ai ? Có ai ? Ai ‘?
Ai cho em mượn vai gối từng giờ ?
Ai yêu em như thế ?
Ai khiến em đắm say ?
ai ? Có ai ? Ai ‘?
Anh đổ rồi em đỡ anh không ?
 
Verse 2:
Anh đâu khuyên đôi mắt mình ngưng
Dừng nhìn ngắm em
Không thì là phí quá ấy
Bao thanh niên ghen tức quanh đây
Vì em liếc thấy anh
Tuyệt như em chẳng có mấy người
 
(Pre-chorus)
(Chorus)
 
C part:
I Like I Like like You To Love me
I Like I Like like You To
Love me, You To Love Me, You To Love Me
I Like I Like like You To Love me
I Like I Like like You To Love
me, You To Love Me, You To Love Me
 
Rap:
Listen baby girl now I’ve found you
Got a guy like me, let’s move to round 2
Cuz I ain’t no jerk
You ain’t gettin’ hurt
Together you and me, we can beat the whole world
I’ma make you happy
Treat you like a lady
Don’t worry bout money
Wakin’ up beside me
Breakfast in bed, your best cook is me
Told you I’m the best guy, no need eyes to see.
 
(Chorus)
 
Anh đổ rồi em đỡ anh không?
 
C part:
I Like I Like like You To Love me
I Like I Like like You To Love
me, You To Love Me, You To Love Me
I Like I Like like You To Love me
I Like I Like like You To Love me
 
Anh đổ rồi em đỡ anh không ?

To play the this songs, including ANH ĐỔ RỒI ĐẤY by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *