Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) by ViruSs Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) using ukulele or guitar.
This song by ViruSs can also be played by that instruments.
=

Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) by ViruSs Ukulele Chords


1. Anh đi đi đừng ở đây cố gắng ghi tìm những hy vọng
Em suy nghĩ về việc tình yêu dở dang mờ đi nhớ mong
Biết chắc là với tình yêu ấy cố nắm chặt càng dễ buông
Biết chắc đến đêm lại buồn.

2. Em suy nghĩ về lời nói dối của anh nước mắt cứ rơi
Anh đi đi đợi chờ em tha thứ Cho lòng anh mới vui
Biết chắc là bao lần anh vẫn thế em tủi thân thấy không
Biết chắc mỗi đêm lại buồn.

ĐK:
Ngồi xuống tim đau lòng buồn nước mắt cứ rơi mà chẳng một ai ở bên
Với em tình yêu đẹp lắm đâu phải buồn đâu
Lúc mới yêu thật đẹp biết bao cớ sao ngày mai tự nhiên hai lối
Bước qua đời nhau thật rồi.

3. Mưa rơi mãi để lời chia tay phải chăng trời đã an bài
Là vì ai, mà ngày hôm nay chúng ta chẳng nhìn thấy nhau
Dẫu biết rằng, bao khi dù đã vỡ không lại niệm vẫn
Dẫn biết rằng vẫn thương vẫn chờ.

ĐK:
Ngồi xuống tim đau lòng buồn nước mắt cứ rơi mà chẳng một ai ở bên
Với em tình yêu đẹp lắm đâu phải buồn đâu
Lúc mới yêu thật đẹp biết bao cớ sao ngày mai tự nhiên hai lối
Bước qua đời nhau thật rồi.

To play the most songs, including Anh đi đi (Sắc đẹp dối trá OST) by ViruSs by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *