12 Con Giáp by Hoàng Rapper Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for 12 Con Giáp ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument 12 Con Giáp using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Rapper can also be played by that instruments.
=

12 Con Giáp chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

12 Con Giáp by Hoàng Rapper Ukulele Chords


Mười hai con giáp Tí Sửu Dần Mẹo
Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Mười hai con giáp. Bé nhớ chưa nào
tuổi con gì. Bé nói nghe đi
 
Tí là bạn Chuột lanh lợi nên được đứng đầu
Sửu là bạn Trâu siêng năng không ngại gian khổ
Dần là bạn Hổ nghiêm nghị không thích chọc ghẹo
Mẹo là bạn Mèo leo trèo như bay bềnh bồng
Thìn là bạn Rồng to lớn hơn cả bạn Trăn
Tỵ là bạn Rắn điềm đạm khéo léo có thừa
Ngọ là bạn Ngựa nhanh nhẹn nên vạn người mê
Mùi là bạn Dê vui tính cười hoài không nghỉ
Thân là bạn Khỉ thông minh hoạt bát nhất nhà
Dậu là bạn Gà cần cù và rất chịu khó
Tuất là bạn Chó trung thành thấy chủ là theo
Hợi là bạn Heo dễ thương ngủ ngoan ăn giỏi

To play the most songs, including 12 Con Giáp by Hoàng Rapper by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *